Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
O D L U K U o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“, sa ekonomskog koda 614500-Subvencije poduzetništvu i obrtu, privatnim preduzećima i poduzetnicima COVID-Zakon o ublažavanju posljedica pandemije, utvrđenih u budžetu Vlade BPK Goražde
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.