Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
J A V N I P O Z I V Za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje plaća do visine minimalne plaće za period od proglašenja do prestanka stanja nesreće u FBiH, utvrđenih u budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ekonomskom kodu – 614500 – „Subvencije poduzetništvu i obrtu, privatnim preduzećima i podzetnicima COVID –Zakon o ublažavanju posljedica pandemije“, utvrđenih u budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde)
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.