Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
17.02.2017.
Nacrt zakona o koncesijama BPK Gorazde
05.01.2017.
RANG LISTA aplikacija koje su osvojile vise od 50 bodova po apliciranim zahtjevima na Javni poziv po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2016. godinu“
05.01.2017.
RANG LISTA aplikacija koje su osvojile vise od 70 bodova po apliciranim projektima na II cilj po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2016. godinu“
05.01.2017.
PREGLED APLIKACIJA koje nisu prosle administrativnu provjeru po apliciranim zahtjevima po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta“ za 2016. godinu“
28.12.2016.
PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA NOVCANIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU” sa ekonomskog koda 614 500 – Subvencije javnim preduzecima – poljoprivredna proizvodnja
26.12.2016.
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorazde za 2016....
25.12.2016.
Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorazde za 2016. godinu
23.12.2016.
Program podrske razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2016.godinu
23.12.2016.
P R O G R A M utroska sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde sa ekonomskog koda 614500-Subvencije privatnim preduzecima i poduzetnicima
23.12.2016.
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2016. godinu“
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Anes Salman

ANES SALMAN, dipl.pravnik

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.