Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
17.04.2017.
Direkcija za ceste BPK-Plan javnih nabavki za 2017 godinu
20.02.2017.
Obavijest o odrzavanju javne rasprave o nacrtu Zakona o sumama
20.02.2017.
OBAVIJEST o odrzavanju Javne rasprave o Nacrtu zakona o turizmu Federacije BiH i Nacrtu zakona o boravisnoj taksi Federacije BiH
17.02.2017.
Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu zakona o koncesijama BPK
17.02.2017.
Nacrt zakona o koncesijama BPK Gorazde
05.01.2017.
RANG LISTA aplikacija koje su osvojile vise od 50 bodova po apliciranim zahtjevima na Javni poziv po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2016. godinu“
05.01.2017.
RANG LISTA aplikacija koje su osvojile vise od 70 bodova po apliciranim projektima na II cilj po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2016. godinu“
05.01.2017.
PREGLED APLIKACIJA koje nisu prosle administrativnu provjeru po apliciranim zahtjevima po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta“ za 2016. godinu“
28.12.2016.
PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA NOVCANIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU” sa ekonomskog koda 614 500 – Subvencije javnim preduzecima – poljoprivredna proizvodnja
26.12.2016.
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorazde za 2016....
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.