Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
21.05.2013.
List 3-Karta slivnih površina
15.05.2013.
UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODSTICAJA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
27.03.2013.
Obavijest o Javnoj raspravi o Programu podsticaja poljoprivredne proizvodnje u 2013.godini
27.03.2013.
Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2013. godinu
10.01.2013.
Z A K O N O NOVČANIM PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU BOSANSKO -PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
03.12.2012.
Nacrt zakona o šumama
22.11.2012.
Odluka o proglašenju tendera neuspjelim
15.10.2012.
OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti
29.06.2012.
JAVNI POZIV za podnošenje aplikacija (zahtjeva i projekata) za korištenje sredstava po Programu Podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu
16.05.2012.
OBAVJEŠTENJE o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Kosova”na Kosovskoj rijeci, općina Foča-Ustikolina u svrhu izdavanja Prethodne vodne saglasnosti
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Anes Salman

ANES SALMAN, dipl.pravnik

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.