Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
03.09.2015.
Obrazac zahtjeva-Program ruralnog razvoja 2015.
03.09.2015.
Obrazac projekta-Program ruralnog razvoja 2015.
17.08.2015.
Program utroška sredstava_Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 2015.
04.08.2015.
Javni poziv po Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015. godinu
15.07.2015.
PROGRAM NOVČANIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI ZA 2015.GODINU
15.07.2015.
J A V N I P O Z I V za prijavu korisnika „Podrška sajmovima koji se održavaju na području kantona ” po Programu novčanih podsticaja...
03.07.2015.
Program podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte
12.06.2015.
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA JAVNA PREDUZEĆA 2015
28.05.2015.
PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
07.08.2014.
Javni poziv za odabir korisnika po Programu razvoja turizma u BPK Goražde za 2014. godinu
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.