Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
15.09.2015.
Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu
15.09.2015.
Aplikaciona forma za dostavljanje zahtjeva po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“
15.09.2015.
Aplikaciona forma za dostavljanje projekata po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“
10.09.2015.
Obavijest o isplati novčanih podsticaja
04.09.2015.
Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu
04.09.2015.
Aplikaciona forma za dostavljanje projekata po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu“
03.09.2015.
JAVNI POZIV za podnošenje aplikacija za korištenje sredstava po Programu ruralnog razvoja za 2015. godinu
03.09.2015.
Program ruralnog razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015. godinu
03.09.2015.
Obrazac zahtjeva-Program ruralnog razvoja 2015.
03.09.2015.
Obrazac projekta-Program ruralnog razvoja 2015.
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

  HARIS SALKOVIĆ

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
haris.salkovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.