Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
23.10.2020.
Obavijest-Prijava plana proizvodnje za 2021.
23.10.2020.
Obrazac PPP
08.10.2020.
JAVNI POZIV za podnošenje aplikacija (zahtjeva ) za korištenje sredstava po ,,Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu ”
08.10.2020.
UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODSTICAJA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
08.10.2020.
P R O G R A M utroška sredstava „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu“ utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom...
25.08.2020.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2020. godinu
25.08.2020.
Aplikacioni obrazac sa izjavama za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2020. godinu
25.08.2020.
Plan i program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2020
Kontakt

Maršala Tita broj 5, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

  HARIS SALKOVIĆ

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
haris.salkovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.