Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK-a Goražde
DNEVNI IZVJEŠTAJ o prohodnosti saobraćajnica na području BPK Goražde za 11.02.2012. godine
Datum: 11.02.2012.

1.    MAGISTRALNI  PUTEVI

 

 1. M-18 – Magistralni put Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić
 2. M-5 – Magistralni put Sarajevo – Pale – Prača
 3. M-20 – Magistralni put Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača
 4. M-18.1. Magistralni put  Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo
 

STANJE NA MAGISTRALNIM PUTEVIMA:

1.      Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić

–         dionica Trnovo – Foča, zbog obrušavanja novih snježnih lavina na put, nije prohodna

–         u toku su nove snježne padavine,

–         i dalje je u prekidu za saobraćaj granični prelaz Šćepan polje – Hum

 2.      Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača

–         otežan saobraćaj putničkih vozila jednom saobraćajnom trakom,

–         za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg,

–         u toku su nove snježne padavine i ne preporučuje se putovanje ovim putem bez prijeke potrebe

 

3.      Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača

–   dionicu: entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica, za Investitora JP ”Ceste F BiH”, održava firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

–         kritična dionica Gacko – Foča je neprohodna,

–         u toku su nove snježne padavine,

–         dionica Foča – Goražde – Ustiprača je prohodna,

–         za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg.

 

4.      Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo

–          kompletnu dionicu, za Investitora JP ”Ceste F BiH” održava ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

–          put je teško prohodan uz obavezu upotrebe lanaca za putnička vozila,

–          jednom saobraćajnom trakom prohodna je dionica Fočanska Jabuka – Trnovo,

–         u toku su nove snježne padavine i ne preporučuje se putovanje ovim putem bez prijeke potrebe

5.      Magistralni put M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad

–         jako otežan je saobraćaj zbog ugaženog snijega na kolovozu,

–         u toku su nove snježne padavine i

–         za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg

 1. 2.    REGIONALNI PUTEVI

 

 1. 1.      R – 448 – Regionalni put Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica

 

 

 

 

STANJE NA REGIONALNOM PUTU :

1.      Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,

      (l = 41,00 km),

–          put je prohodan,

–          za saobraćaj svih vozila je obavezna upotreba lanaca za snijeg,

–          otežan je saobraćaj zbog slabe preglednosti, (izgrađena jedna kolovozna traka širine 4,0 m),

–          zbog ugaženog snijega na kolovozu, preporučuje se strogo oprezna vožnja i

–         u toku su nove snježne padavine i ne preporučuje se putovanje ovim putem bez prijeke potrebe

            Napomena:

Na regionalnom putu trenutno su u aktivne 3 (tri) građevinske mašine za čišćenje  snijega sa poslugom i dežurnom službom u mjestu Gornje Bare. Po potrebi, mehanizacija firme ”OKAC” d.o.o. Goražde biće blagovremeno pojačana na kritičnim mjestima

3.    LOKALNI PUTEVI

 

 1. 1.      Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)
 2. 2.      Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)
 3. 3.      Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)
 4. 4.      Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)
 5. 5.      Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)
 6. 6.      Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)
 7. 7.      Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)
 8. 8.      Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)
 9. 9.      Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

10. Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

 

 

 

 

STANJE NA LOKALNIM PUTEVIMA :

 1. Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)

– put je prohodan,

– zbog slabe preglednosti i novog ugaženog snijega na kolovozu preporučuje  se strogo oprezna vožnja,(*)

    2.  Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)

– put je i dalje teško prohodan, uz obaveznu upotrebu lanac  – (*)

 1. Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)

– put je prohodan  – (*)

 1. Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)

– put je prohodan,  – (*)

 1. Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)

– put je prohodan,  – (*)

 1. Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca – (*)

 1. Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca    – (*)

 1. Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca  – (*)

 1. Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca – (*)

 1. Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

– put je prohodan,   – (*)

 1. Lokalni put Hanište – Ruda Glava, (l = 7,00 km)

– put nije prohodan,

– čišćenje puta od snijega se planira po sticanju uslova po prioritetima,

 

U toku su nove snježne padavine, te se preporučuje strogo oprezna vožnja na svim lokalnim putnim pravcima. (U toku predhodne noći na području Bosansko – podrinjskog kantona palo je od 10 cm do 45 cm novog snijega.)

Zbog novih snježnih padavina, ponovo se kreće sa pročišćavanjem putnih pravaca po prioritetu, od gradskih ulica, glavnih loklnih putnih pravaca i gradskih ulica, ka sporednim nekategorisanim putevima. 

NEKATEGORISANI   PUTEVI:

1.   U Općini Goražde putni pravci :

– u naseljima Prvi maj, Obarak, Vranjska mahala, Mujkovića polje, Bare, Luka i prema naseljima: Hubjeri (do Kopačkog mosta), Vran-potok, Belvedere, Laleta, Glamoč, Vranići, Lastavice, Kalac, Dolovo brdo, Rađenovice, Kamen, Sadba,

– Sadba – Žigovi, Sadba – Donje selo, Sadba – Gunjevići – Kučino – Osanica, Bošinj – Bogušići, Bogušići – Lukarice, Berič – Čitluk, prema selu Gočela,

– u MZ Osječani: sa regionalnog puta prema Osječanima i prema Rosijevićima,

– u MZ Berič: Cerovnjak – Guskovići – Mićivode – Žišće – Čitluk i prema  Brajlovićima i put Cerovnjak – Kušeši,

– u MZ Bogušići: prema Kiseljaku, Lukaricama, Gradac – Gornji Ratkovići i prema Gornjim Ratkovićima i Kamenu,

– u MZ Mravinjac: pruga: Vitkovići – Mravinjac, donja cesta u naselju Mravinjac prema mljekari ”Milgor” i Bijeli put,

– u MZ Zupčići: prema naselju Bukve, Biljin i Uhotići (Hrpete),

– u MZ Sadba: nekategorisani putevi Sadba – Krtjanovići i Kolovarice – Grabova ravan,

– u MZ Vranići: put Gradac – Vranići,

– u MZ Osanica: (desna obala rijeke Drine) putevi most na Osanici – Ljukov do,  prema Zubovićima i Vrtiji (Donji Zubovići), (lijeva obala rijeke Drine) prema Gornjoj  Bratinji i nekategorisani put Gornja Bratinja – Pijestina,

– u MZ Posestra: nekategorisani putevi prema Doli, Vučijoj stijeni, Butkovićima, Gunjevićima, Bakijama, Kutješima, Dobroj vodi i Rutovićima,

– u MZ Rešetnica: prema Kosače, Ledina, Vrbice, Pjestini, Kovačićima i Pod Borovićima, Borovićima, Gajevima, Uglješićima, Rešetnici i Bujacima,

– u MZ Ilovača: prema Plehama, prema džamiji do Bratiškog potoka, Okolištima,  Luci, Konjevićima, Ćatovićima, Zabusu, Šadevinama, Vladačićima, Duginjama i Brdarima,

– u MZ Kraboriš: nekategorisani put Smoljska Luka – Šemihova,

– u MZ Faočići: nekategorisani put prema Bezimlju i Krečima, Gornjim Faočićima, Poratku, Subovićima, Grubcima, Barama i Utješinovićima,

– u MZ Orahovice: nekategorisani put prema Vrancima i Hrančićima i

– u MZ Vitkovići: nekategorisani putevi prema Dolovom brdu, Kalcu, Donjim i Gornjim Rađenovicama, Baricama, Završju i Jelahu.

Jednom su pročišćeni putni pravci u dijelu Republike Srpske, prema Karauzovićima i Dragoljima.

Zbog dosta ugaženog novog snijega u i prema navedenim naseljima, preporučuje se oprezna vožnja.

Planira se nastavak pročišćavanja nekategorisanih puteva:

– u dijelu MZ Faočići,

– u dijelu MZ Kraboriš i

– u dijelu MZ Berič

       GRADSKI  MOSTOVI:

Jednom pročišćena dva gradska mosta:

1. Most Alije Izetbegovića, namijenjen za pješački i povremeno za motorni saobraćaj i

2. Most žrtava genocida u Srebrenici, namijenjen za pješački i motorni saobraćaj.

 

ULICE  OPĆINE  GORAŽDE :

– koje su prohodne, ali sa novim ugaženim snijegom na kolovozu su:

 1. Ferida Dizdarevića, (l = 0,66 km),
 2. Zaima Imamovića, (l = 0,375 km),
 3. Ruždije Islamagića-dio, (l = 0,30 km),
 4. Agana Imamovića, (l = 0,65 km),
 5. Bolnička, (l=0,60 km),
 6. Fočanska,
 7. Rada Jovanovića,
 8. Maršala Tita, (l=0,40 km),
 9. Višegradska, (l = 0,74 km),
 10. Salih-bega Kuljuha, (l = 0,25 km),
 11. Prve drinske brigade (Vitkovići), (l = 0,95 km),
 12. Mevsuda Bajića Baje (Vitkovići), (l = 0,25 km),
 13. Omladinska,
 14. Ibrahima Čelika,
 15. Rifeta Čutune,
 16. 43-e drinske brigade,
 17. Zdravstvenih radnika,
 18. Ibrahima Popovića,
 19. Braće Homoraša,
 20. Braće Posvandžić,
 21. Bekta Gacka,
 22. Esada Turkovića,
 23. Hasana Kikića,
 24. 22-og maja,
 25. Murisa Živojevića,
 26. 29-og novembra,
 27. Braće Ramovića,
 28. Jaska Islamovića,
 29. Srebrenička,
 30. Žepska

Zbog novog ugaženog snijega na kolovozu u ulicama, preporučuje se oprezna vožnja.

Jednom su pročišćeni putevi prema povratničkim naseljima Radići, Završje i Desane.

Planira se i dalje čišćenje nekategorisanih puteva prema povratničkim naseljima (selima).

Planira se po prioritetima izvođenje radova na rasčišćavanju snijega na putevima prema povratničkim naseljima susjednih Općina:

– Novo Goražde,

– Foča,

– Čajniče i

– Rudo

Jednom je uklonjen snijeg sa parking prostora i internih saobraćajnica najznačajnijih privrednih subjekata u Općini Goražde.

Za čišćenje snijega za Općinu Goražde angažovano 6 (šest) građevinskih mašina.

2.      U Općini Pale – Prača su jednom probijeni putni pravci prema selima:

Lunje, Brdarići, Datelji, Donja Čemernica, Komrani (samo za terenska vozila), Kaljani i Gornja Čemernica.

Započeto probijanje puta prema Vražalicama.

Putevi prema selima Prešnica, Revidol, Preporišta i Gornja Vinča, (prohodni za pješački saobraćaj).

Nisu prohodni putni pravci prema selima: Petovići, Gornji Datelji, dio Brdarića.

Ponovo se čiste ulice u Općini Pale – Prača:

– Mahala, (l = 0,45 km),

– Ćemaluša, (l = 0,45 km) i

– Himze Sablje, (l = 0,15 km)

U navedenim ulicama, preporučuje se oprezna vožnja, uz obaveznu upotrebu lanaca.

Čišćenje snijega Općina Pale – Prača nastavlja rad sa 4 (četri) građevinske mašine.

         3.      U Općini Foča – Ustikolina prohodni su svi lokalni putevi, (danas započeto ponovno čišćenje zbog novih snježnih padavina):

– Osanica – Zebina šuma – Njuhe, (l=7,50 km),

– Ustikolina – Kožetin,

– Ustikolina – Cvilin, (l=2,50 km),

– Ustikolina – Odžak, (l=2,00 km),

– Ustikolina – Filipovići i

– prema ”Zatvoru Ustikolina”

Jednom su pročišćeni i nekategorisani putevi:

– Jabuka – Vojinići,

– Jabuka – Dragovići,

– Jabuka – Kumjenovići,

– Jabuka – Slavičići,

– prema Vražalicama,

– put Jezero – Lokve – Radeljevići,

– prema Dragovićima i Vojinićima,

– prema selu Mirjanovići,

– put od Presjeke prema Raskovićima i

– put prema naselju Prisoje

Angažovana mehanizacija firme ”Goraždeputevi” d.o.o. Goražde u području MZ Fočanska Jabuka, na putnom pravcu:

– Zbič – Modro polje – Jabuka,

– jednom pročišćeno u Božanoviće od Grebka, a sutra se

      planira probijanje na pravcu Zbič – Kozarevići i prema Maglini.

Ponovo se čiste pristupni putevi Domu zdravlja, osnovnoj školi, Domu kulture i kasarni ”Kosova”.

Zbog dosta ugaženog novog snijega na navedenim putevima, preporučuje se strogo  oprezna vožnja.

Za čišćenje snijega za Općinu Foča – Ustikolina angažovane 3 (tri) građevinske  mašine.

            Zbog novih snježnih padavina, lokalni izvođači radova zimskog održavanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, maksimalno su angažovani u cilju obezbjeđenja hitnog i neodložnog transporta roba i ljudi.

            Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-772

2. Kantonalni štab civilne zaštite,

tel.: 121

kontakt osoba, direktor, Ramo Živojević, tel.: 061-481-822

3. Služba za održavanje puteva Općine Goražde,

kontakt osoba, Mirhad Alihodžić, tel.: 061-330-509 i

 4. Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,

kontakt osoba, Meho Hubjer, tel.: 061-217-274

5. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba, Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362

6. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba, Munir Radača, tel.: 062-279-476

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:

I  FIRME :

 1. ”GORAŽDEPUTEVI” d.d. Goražde,

na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-147,

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 1. ”OKAC” d.o.o. Goražde

na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207,

kontakt osoba, Haris Drljević, tel.:062-385-855

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :

 1. JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,

na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u Općini Goražde,

tel.: 038-221-126,

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 1. JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,

na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u

Općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564,

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 1. JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,

na zimskom održavanju lokalnog puta Prača – Datelji – Orahovice – Brzača,

kao i ulica i pješačkih saobraćajnica u Općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275,

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-136-980

 

Autor: VLADA BPK-a, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.