Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK-a Goražde
DNEVNI IZVJEŠTAJ od 05.02.2012. godine -o prohodnosti saobraćajnica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 05.02.2012.

 

   MAGISTRALNI  PUTEVI  (u i oko BPK-a Goražde):

 1. Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić

– zbog snježnih lavina u prekidu je saobraćaj na dionici Trnovo – Foča

 1. Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača

– zbog velikih snježnih padavina otežan saobraćaj, jednom saobraćajnom trakom,

– zabranjen teški teretni saobraćaj

 1. Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača

– dionicu: entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica, za Investitora

JP ”Ceste F BiH”, održava firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

– zbog snježnih nanosa u prekidu je saobraćaj na dionici Trebinje – Foča,

– na dionici Foča – Goražde – Ustiprača, otežan saobraćaj zbog suženih saobraćajnih

traka i ugaženog snijega na kolovozu,

– zabranjen teški teretni saobraćaj,

– neophodno dalje čišćenje do pune širine saobraćajnih traka.

 1. Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo

– kompletnu dionicu, za Investitora JP ”Ceste F BiH” održava ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

– zbog snježnih lavina u prekidu je saobraćaj na dionici Fočanska Jabuka – Trnovo,

 1. Magistralni put M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad

– otežan saobraćaj zbog suženih saobraćajnih traka i ugaženog snijega na kolovozu,

– zabranjen teški teretni saobraćaj

 

REGIONALNI  PUTEVI:

 1. Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,

      (l = 41,00 km),

– put je prohodan, osim za zabranjeni teški teretni saobraćaj na području cijele F B i H,

– otežan saobraćaj zbog slabe preglednosti puta, sa izgrađenom jednom saobraćajnom

trakom, širine 4,00 m,

– zbog snježnih padavina mjestimično praćenih vjetrom i zbog ugaženog snijega na

kolovozu, preporučuje se strogo oprezna vožnja

Na regionalnom putu trenutno su aktivne 3 (tri) građevinske mašine za čišćenje
snijega sa poslugom i dežurnom službom u mjestu Gornje Bare. Po potrebi, mehanizacija firme
”OKAC” d.o.o. Goražde pojačava se na kritičnim mjestima.

 

LOKALNI  PUTEVI:

 1. Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)

– put je prohodan,

– zbog slabe preglednosti, suženog kolovoza sa jednom izgrađenom saobraćajnom

trakom i zbog ugaženog snijega na kolovozu preporučuje se strogo oprezna vožnja (*)

 1.  Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)

– put je od danas prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)

– put je od danas popodne prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

– put je prohodan,

– (*)

 1. Lokalni put Hanište – Ruda Glava, (l = 7,00 km)

–         put nije prohodan,

–         čišćenje puta od snijega se planira od sutra, ukoliko ne bude novih, većih snježnih padavina

 

NEKATEGORISANI   PUTEVI:

1.   U Općini Goražde pročišćeni su putni pravci :

– u naselju Prvi maj,

– u naselju Obarak,

– u naselju Vranjska mahala,

– u naselju Mujkovića polje,

– u naselju Bare,

– u naselju Luka,

– prema naselju Hubjeri,

– prema naselju Vran-potok,

– prema naselju Belvedere,

prema padinskom naselju Laleta,

– prema naselju Glamoč,

– prema naselju Vranići, (nedovršeno),

– prema naselju Lastavice,

– prema naselju Kalac,

– prema naselju Kamen,

– prema naselju Sadba i susjednim selima i

– putni pravac Oglečeva – Žigovi

 

Zbog dosta ugaženog snijega u i prema navedenim naseljima, preporučuje se strogo

oprezna vožnja.

 

           GRADSKI  MOSTOVI:

Pročišćena dva gradska mosta:

1. Most Alije Izetbegovića, namjenjen za pješački i povremeno za motorni saobraćaj i

2. Most žrtava genocida u Srebrenici, namjenjen za pješački i motorni saobraćaj.

Zbog dosta ugaženog snijega na navedenim mostovima, preporučuje se strogo oprezna vožnja, posebno zbog nedovršenog čišćenje snijega sa pješačkih površina.

Za čišćenje snijega za Općinu Goražde angažovano 6 (šest) građevinskih mašina.

 

 1. U Općini Pale – Prača danas su probijeni putni pravci prema selima:

Lunje, Brdarići, Datelji, Donja Čemernica i Kaljani.

U toku je čišćenje puteva prema selima Prešnica i Gornja Vinča.

Nisu još prohodni putni pravci prema selima: Petovići, Vražalice, Gornja Čemernica i Komrani.

Čišćenje putnih pravaca prema ovim selima počeće u toku sutrašnjeg dana i očekuje se da će od sutra popodne biti prohodni.

 

Prohodne ulice u Općini Pale – Prača su:

– Mahala, (l = 0,45 km),

– Ćemaluša, (l = 0,45 km) i

– Himze Sablje, (l = 0,15 km)

 

Zbog dosta ugaženog snijega u navedenim ulicama, preporučuje se strogo oprezna vožnja.

Za čišćenje snijega za Općinu Pale – Prača angažovane 2 (dvije) građevinske mašine.

 

 1. U Općini Foča – Ustikolina prohodni su svi lokalni putevi:

–         Osanica – Zebina šuma – Njuhe, (l=7,50 km),

–         Ustikolina – Kožetin,

–         Ustikolina – Cvilin, (l=2,50 km),

–         Ustikolina – Odžak, (l=2,00 km),

–         Ustikolina – Filipovići i

–         prema ”Zatvoru Ustikolina”

Pristupni putevi Domu zdravlja, osnovnoj školi, Domu kulture i kasarni ”Kosova” su prohodni.

Zbog dosta ugaženog snijega na navedenim putevima, preporučuje se strogo oprezna vožnja.

Za čišćenje snijega za Općinu Foča – Ustikolina angažovane 2 (dvije) građevinske mašine.

 

ULICE  OPĆINE  GORAŽDE :

– koje su prohodne, ali sa suženim kolovozom i zaostalim ugaženim snijegom na kolovozu su:

 1. Ferida Dizdarevića, (l = 0,66 km)
 2. Zaima Imamovića, (l = 0,375 km)
 3. Ruždije Islamagića-dio, (l = 0,30 km)
 4. Agana Imamovića, (l = 0,65 km)
 5. Maršala Tita, (l=0,40 km),
 6. Višegradska, (l = 0,74 km),
 7. Salih-bega Kuljuha, (l = 0,25 km),
 8. Prve drinske brigade (Vitkovići), (l = 0,95 km)
 9. Mevsuda Bajića Baje (Vitkovići), (l = 0,25 km)
 10. Ibrahima Čelika,
 11. 43-e drinske brigade,
 12. Zdravstvenih radnika,
 13. Ibrahima Popovića,
 14. Braće Homoraša,
 15. Srebrenička,
 16. Žepska,

U navedenim ulicama, uglavnom je neophodno dalje čišćenje snijega sa pješačkih površina i odvoz mjestimično nagomilanog snijega tokom čišćenja.

Zbog dosta ugaženog snijega u navedenim ulicama, preporučuje se strogo oprezna vožnja.

U toku je čišćenje snijega sa parking prostora najznačajnijih privrednih subjekata u Općini Goražde, kao i autobuskih stajališta u gradskom području.

 

Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-772

 

2. Kantonalni štab civilne zaštite,

tel.: 121

kontakt osoba, direktor, Ramo Živojević, tel.: 061-481-822

 

3. Služba za održavanje puteva Općine Goražde,

kontakt osoba, Mirhad Alihodžić, tel.: 061-330-509 i

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,

kontakt osoba, Meho Hubjer, tel.: 061-217-274

 

5. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba, Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362

 

6. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba, Munir Radača, tel.: 062-279-476

 

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:

 

I  FIRME :

 

 1. ”GORAŽDEPUTEVI” d.d. Goražde,

na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-147,

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 

 1. ”OKAC” d.o.o. Goražde

na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207,

kontakt osoba, Haris Drljević, tel.:062-385-855

 

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :

 

 1. JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,

na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u Općini Goražde,

tel.: 038-221-126,

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 

2. JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,

na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u

Općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564,

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 

3. JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,

na zimskom održavanju lokalnog puta Prača – Datelji – Orahovice – Brzača,

kao i ulica i pješačkih saobraćajnica u Općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275,

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-136-980

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.