Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak premijera i ministra za privredu BPK sa predstavnikom UNDP-a
Podrška Vlade UNDP-ovim programima proizvodnje maline
Datum: 02.02.2012.

Učešće Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u UNDP-ovom projektu proširivanja i osnivanja novih zasada maline na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bila je tema današnjeg sastanka premijera BPK-a Goražde Emira Frašta sa Ismarom Ćeremidom, menadžerom UNDP-ovog projekta „Lanci vrijednosti za zapošljavanje- razvojni program UN-a u BiH“, kojem je prisustvovao i ministar za privredu Demir Imamović.

Kroz ovaj UNDP-ov razvojni program u 2012. godini na području općina Goražde, Foča-Ustikolina, Pale-Prača i Čajniče planirano je da se osnuje 100 duluma zasada maline za 50 poljoprivrednih proizvođača, koji izraze interes za ovakav vid poljoprivredne prozvodnje. Do kraja aprila i početka maja kada je predviđena sadnja maline, potrebno je prema riječima Ismara Ćeremide, finalizirati ugovor, pripremiti teren, izvršiti analizu zemljišta i odabrati korisnike.  Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Vladom BPK-a Goražde, koji bi trebao uskoro da uslijedi,  definisaće se učešće Vlade u ovom projektu, u kojem pored UNDP-a učestvuju i općine u kojima se on provodi.

Dosadašnji program UNDP-a, koji je omogućio da 23 poljoprivrednika sa područja općine Foča-Ustikolina osnuju zasade maline na 40 duluma zemlje, pokazao se veoma uspješnim.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o pomoći UNDP-a poljoprivrednim proizvođačima u standarizaciji, normiranju i brendiranju proizvoda, obezbjeđenju tržišta, kao i o školovanju osoba za posao certificiranja.

Vlada i Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržaće ovakve projekte, ali će prednost, kako je to danas istaknuto, u programima podrške dati  poljoprivrednim proizvođačima koji su registrovali svoju proizvodnju.

/bpkg.gov.ba/

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.