Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Obavještenje
Datum: 16.01.2012.

Obavještavamo vas da je Savska komisija objavila da je nacrt Plana upravljanja slivom rijeke Save na raspolaganju za javne konsultacije u periodu od 21.decembra 2011. godine do 21.aprila 2012. godine.

Plan upravljanja slivom rijeke Save  kao i dokumenti nastali tokom njegove izrade su dostupni na web stranici Savske komisije: www.savacommission.org/srbmp.

Ovaj dio web stranice Savske komisije pripremljen je prvenstveno radi procesa javnih konsultacija i nudi mogućnost da se javnost uključi u proces izrade Plana, podnošenjem komentara ili prijedloga putem on-line formata koji je dostupan na navedenoj stranici.

Vaši komentari / prijedlozi pomoći će da se nacrt  Plana  revidira i  poboljša.  Nakon isteka roka za javne konsultacije, na web-stranici Savske komisije, kao odgovor, biće objavljen Dokument koji će pokazati na koji način su dostavljeni komentari uzeti u obzir.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.