Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Upotrebom vage za osovinsko opterećenje vozila ukupne dopuštene mase i dimenzija na javnim cestama na prostoru BPK Goražde
Stvorene pretpostavke za očuvanje javnih cesta od daljeg uništavanja i propadanja  
Datum: 04.11.2021.

Nakon okončane procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Direkcija za ceste Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona u oktobru mjesecu 2020.godine  izvršila je  nabavku prijeko potrebne vage za osovinsko opterećenje vozila ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama,  čija je vrijednost 41.500 KM bez PDV-a. Finansijska sredstva  za nabavku vage obezbijedila je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goržde a njena upotreba, prema riječima direktorice Sanele Avdibegović,  već je dala željene rezultate.

Kako je naglašeno,  više se poštuju dozvoljene granice tereta vozila i samim tim se čuvaju i javne ceste na području našeg kantona od daljnjeg propadanaja i uništavanja. Da je evidentan problem na našim cestama zbog prekoračenja dozvoljenog tereta dokazuje činjenica da je samo u periodu od godinu dana izrečena 21 kazna, na osnovu kojih je u budžet BPK Goražde uplaćeno 41.000 KM.

„U prethodnom periodu bilo je puno više problema što se tiče prekoračenja dozvoljenog tereta čija je granica 40 tona, a nabavkom i izlaskom teretne vage na teren to se u mnogome smanjilo. Dakle,  više se poštuju dozvoljene granice tereta vozila i samim tim se čuvaju i javne ceste od daljnjeg propadanja i uništavanja. U saradnji  sa Ministarstvom za unutrašnje poslove BPK Goražde, Direkcija za ceste BPK Goražde u posljednje vrijeme vrši  pojačan nadzor na cestama, a ovom prilikom upućujem apel da se poštuju propisane  mjere i dimenzije teretnih vozila, kako ne bi došlo do daljeg oštećenja  kolovoza na našim putevima zbog nedopuštenog opterećenja vozila“-kazala je ovom prilikom direktorica Avdibegović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita broj 5, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

  HARIS SALKOVIĆ

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
haris.salkovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.