Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
PROGRAM KANTONALNIH NOVČANIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI 2018.
Osigurano sufinansiranje kapitalnih projekata u poljoprivredi i podrška organizaciji sajmova
Datum: 01.08.2018.

U Ministarstvu za privredu danas su potpisani ugovori sa korisnicima sredstava po Programu podsticaja u poljoprivredi za 2018. godinu u dijelovima koji se odnose na kapitalna ulaganja i podršku sajmovima.

Na ovaj način bit će osigurana sredstava za sufinansiranje izgradnje poljoprivrednih objekata za ukupno četiri korisnika, od koji dva obrtnika i dva fizička, dok će za jednog korisnika biti osigurana sredstva za sufinansiranje nabavke opreme u pčelarstvu.

Prema riječima resornog ministra Anesa Salmana, cilj kapitalnih ulaganja u poljoprivredi je da se osiguraju bolji uslovi za bavljenje poljoprivredom na području ovog kantona, kao i proširenje kapaciteta u poljoprivredi.

Također, cilj je da se poveća broj registrovanih obrtnika u poljoprivredi, ali i fizičkih lica koja se bave poljoprivredom.

– Ono što je uvijek intencija jeste da se stvaraju nova radna mjesta. Gdje god ima mogućnosti poželjno je računati i očekivati da njihovo djelovanje preraste u registrovani oblik djelovanja i da imamo što veći broj registrovanih poljoprivrednih proizvođača – kazao je ministar Salman.

Potpisani su i ugovori s Udruženjem poljoprivrednih proizvođača Foča-Ustikolina i Udruženjem medonosnog, aromatičnog i ljekovitog bilja „Facelija“, kao nosiocima organizacije nekih od poljoprivrednih sajmova koji se održavaju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministar za privredu iskazao je zadovoljstvo zbog kontinuirane podrške organizaciji poljoprivrednih sajmova u svim lokalnim zajednicama na području ovog kantona

– Sve ove manifestacije su jako kvalitetno organizovane i osmišljene i na najbolji mogući način odslikavaju i prezentuju naš kanton u najboljem smislu. Veliki je broj izlagača i sa strane i neke od njih su i internacionalnog karaktera – istakao je ministar Anes Salman.

On je ujedno pohvalio rad i zalaganje ovih udruženja, koja, kako je istaknuto, svake godine ulažu napore da na ove sajmove privuku što veći broj poljoprivrednih izlagača i posjetilaca.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.