Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
DIREKTORICA KANTONALNE DIREKCIJE ZA CESTE
Očekuje se skori početak radova na modernizaciji kolovoza i trotoara ul. 1. slavne višegradske brigade
Datum: 13.06.2018.

Direktorica Kantonalne direkcije za ceste Izeta Jahić danas je najavila skori početak realizacije prvog od tri projekta sanacije i modernizacije cesta u nadležnosti Direkcije u ovoj godini.

Ona je podsjetila da je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj zadnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnoj direkciji za ceste za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na moderizaciji kolovoza, trotoara i ivičnjaka u ulici slavne višegradske brigade u Goraždu u dužini od 400 m.

– Ta rekonstrukcija obuhvatiće uklanjanje starih i postavljanje novih ivičnjaka, rekonstrukciju i uređenje trotoara duž cijele te ulice, kao i postavljanje sloja kolovoznog zastora u toj ulici, tako da ćemo imati jedan lijep kontinuitet sa ulicom Meha Drljevića koju smo uradili prije dvije godine – kazala je direktorica Direkcije za ceste.

Naglašeno je da je u okviru ovih radova također predviđeno saniranje trotoara čije oštećenje je uzrokovano radovima na sanaciji sekundarne vodovodne mreže.

Direktorica Izeta Jahić osvrnula se i na preostala dva projekta koja bi se trebala realizovati u ovoj godini, a prvi od njih odnosi se na modernizaciju dijela regionalne ceste R-448 od raskrsnice prema industrijskoj zoni „Pobjeda“ do izletišta „Rorovi“.

–  Obim radova biće sličan kao u Višegradskoj ulici, obnovićemo nešto ivičnjaka i potpuno kolovozni zastor. Na nekim mjestima biće i proširenja kolovoza, s tim da ćemo uraditi i horizontalnu i vertikalnu signalizaciju do izletišta „Rorovi“ koje sada uopšte nema i izmijeniti nešto ograda, tako da se nadam da ćemo imati mnogo ljepšu saobraćajnicu do tog našeg najbližeg i najljepšeg izletišta u gradu – pojasnila je ona.

Treći projekat, kako je ovom prilikom najavljen, odnosi se na sanaciju oštećenog dijela regionalnog puta R-448 na dionici Gornje Bare – Donje Bare u dužini između 5 i 6 km koji će obuhvatiti samo sanaciju kolovoza.

Početak radova u ulici 1. slavne višegradske brigade očekuje se odmah nakon provođenja  procedure izbora najpovoljnijeg izvđača.

– Mi ćemo, poslije saglasnosti Vlade, u toku ove sedmice pokrenuti postupak javne nabavke. Potrebno je negdje oko mjesec dana da protekne ta tenderska procedura, zatim izbor izvođača i potpisivanje ugovora. Otprilike za jedno mjesec i po dana ja očekujem, u najboljem slučaju, da ćemo početi realizaciju tog projekta – kazala je direktorica Kantonalne direkcije za ceste.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.