Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO PRIVREDE BPK NASTAVLJA S PROVOĐENJEM PROGRAMA POSTINVESTICIONE PODRŠKE
Ovog puta posjećena dva privredna subjekta s područja Grada Goražda
Datum: 15.05.2018.

Predstavnici Ministarstva privrede Bosansko-podrinjskog kantona i Grada Goražda posjetili 11.05.2018. godine dva privredna društva za preradu metala i plastike, Tvornicu alata Goražde (TAG) i Bosansku tvornicu alata (BTF), također iz Goražda.

Tokom odvojenih sastanaka razgovaralo se o načinima na koji se može unaprijediti poslovno okruženje i jačati konkurentnost BPK i Grada Goražda, te na koji način Gradska uprava i kantonalno Ministarstvo mogu pomoći i podržati razvojne aktivnosti ovih privrednih subjekata. Posjeta je realizirana kao nastavak aktivnosti u okviru Saradničke mreže kao dijela Programa postinvesticione podrške Projekta LIFE, kojem je BPK pristupio u aprilu prošle godine.

Naime, Agencija za promociju stranih investicija (FIPA) i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) su 2013. godine pokrenule program Saradničke mreže u cilju stvaranja mehanizma za identificiranje i što brže rješavanje otvorenih pitanja investitora kako bi se omogućio brži i lakši rast i razvoj kompanija u BiH tj. realizacija investicija, a time dao doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalnih zajednica u BiH. Mreža funkcioniše na dobrovoljnom principu, a čine je sve zainteresovane institucije na svim nivoima vlasti u BiH.

Ministarstvo privrede BPK aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja podrške privrednim subjektima na teritoriji BPK i, u saradnji sa lokalnim, entitetskim i institucijama na nivou BiH, sistemski pristupa otklanjanju prepreka s kojima se investitori u BPK suočavaju u svom poslovanju.

Članica Grupacije Svjetske banke IFC, u saradnji sa Britanskom ambasadom, u okviru Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou (LIFE), pruža tehničku podršku Saradničkoj mreži i realizaciji aktivnosti u okviru Programa postinvesticione podrške u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.