Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NASTAVAK PROJEKTA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U SARADNJI S FONDACIJOM „WINGS OF HOPE“
Potpisan Memorandum o zajedničkoj implementaciji Projekta „Pro-Poso“ 2017.
Datum: 05.05.2017.

IMG_5815

U Goraždu je danas zaključen Memorandum između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Obrtničke komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, njemačke Fondacije „Wings of Hope“ i Udruženja za psihosocijalu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva o zajedničkoj implementaciji Projekta „Pro-Poso“ 2017.

Riječ je o nastavku projekta podrške praktičnom usavršavanju i zapošljavanju mladih osoba sa završenom srednjom stručnom spremom, koji se već niz godina realizuje u saradnji sa fondacijom „Wings of Hope“, koja je i inicijator ovog projekta.

Memorandum su potpisali ministar za privredu Anes Salman, predsjednik Obrtničke komore Saudin Hadžić te predsjednik Udruženja „Progres“ i koordinator projekta Elvir Čaušević.

– Ovo je jako kvalitetan projekat. Radi se o zapošljavanju na šest mjeseci četiri lica koja smo mi spremni da sufinansiramo sa 400,00 KM u predviđenom periodu. Smatramo da će se u okviru ovog projekta ta lica stručno osposobiti i usavršiti i želim jasno naznačiti da postoje i određene obaveze poslodavaca u smislu poreza na dohodak i doprinosa i s te strane želimo vjerovati da će ta lica, nakon što budu osposobljena, biti interesantna poslodavcima i da će nakon toga obezbijediti svoju egzistenciju na način da će ostati sa zasnovanim radnim odnosom kod tog poslodavca – kazao je ministar Salman.

U skladu s preuzetim obavezama, kako je već istaknuto,  Vlada BPK Goražde će osigurati sredstva za finansiranje četiri nezaposlena polaznika obuke, dok će preostala četiri polaznika biti finansirana iz sredstava Fondacije „Wings of Hope“.

Osim memoranduma, danas su potpisani i ugovori s poslodavcima, odnosno polaznicima obuke, a projekat će se realizovati u periodu od šest mjeseci.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.