Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Istaknute brojne primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o šumama FBiH
Datum: 03.03.2017.

IMG_4158

U Goraždu je danas održana javna rasprava o Nacrtu zakona o šumama FBiH.

Javnu raspravu organizovalo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji s Ministarstvom za privredu BPK Goražde, a učešće u raspravi, uz predstavnike resornih ministarstava na federalnom i kantonalnom nivou, uzeli su i predstavnici JP „Bosansko-podrinjske šume“, Kantonalne uprave za šumarstvo, predstavnici udruženja privrednika, obrtnika i poslodavaca, kao i druga zainteresovana lica.

Stručni savjetnik u resornom kantonalnom ministarstvu Rasim Sijerić podsjetio je Ustavni sud Federacije BiH, 2009. godine, stavio van snage Zakon o šumama FBiH, nakon čega je Federalna vlada donijela dvije uredbe na osnovu kojih je bilo omogućeno gazdovanje šumama.

Uzimajući u obzir nastalu situaciju, te potrebu da se ova oblast zakonski uredi, BPK Goražde je 2013. godine usvojio kantonalni Zakon o šumama.

– Vlada BPK odnosno Skupstina kantona je donijela kantonalni zakon, znači da smo mi donekle uredili tu oblast kako bi sačuvali naše šume u BPK Goražde. Glavna stvar koja se odvijala oko federalnog Zakona o šumama jeste nezadovoljstvo opština sa raspodjelom prihoda od šuma. Znači, opštine u ovom momentu bile su oštećene po izdvajanju sredstava, gdje je Federacija bila dužna dio sredstava na osnovu iskorištavanja šuma proslijediti lokalnim zajednicama – kazao je Sijerčić.

Nacrt zakona o šumama FBiH usvojen je u oba doma Parlamenta FBiH te je ostavljen rok od 90 dana za provođenje javne rasprave po ovom nacrtu.

IMG_4162

 

Kako ističe šefa Odsjeka za gospodarenje šumama i lovstvo u Sektoru za šumarstvo pri federalnom ministarstvu Kemao Kadrić, primjedbe na nacrt zakona, su brojne i odnose se na pitanja same organizacije djelatnosti šumarstva, nelegalne sječe šuma, preklapanja nadležnosti između subjekata koji imaju ingerencije za upravljanje i zaštitu šuma i ostala bitna pitanja, kao što je naknada za korištenje šume.

– U zakonu je predloženo da to bude ukupno 8% od cijene drveta na panju, da 6% ide lokalnim zajednicama, 1% u federalni budžet i 1% u kantonalni budžet. Naravno, ovo 1% u kantonalnim i federalnom budžetu su namjenska sredstava, a 6% općinama koje će to trošiti prema svojim potrebama – kazao je Kadrić.

On je takođe dodao da se mnogo primjedbi odnosi i na osnivanje šumsko-gospodarskih društava odnosno da li na prostoru jednog kantona treba postojati samo jedno društvo ili treba biti više društava za gospodarenje i upravljanje šumama.

Niz primjedbi na nacrt zakona dali su i predstavnici JP „Bosansko-podrinjske šume“.

– Mi smatramo, kao korisnici šuma, da su neka zakonska rješenja koja su predložena u ovom nacrtu nepovoljna za korisnike šuma, naročito za korisnike šuma koji gazduju šumama lošeg kvaliteta, kao što je to slučaj na našem kantonu. Imamo vrlo lošu strukturu šuma i samim tim i vrlo mali iznos prihoda od proizvoda šuma, tako da ne možemo ispunjavati sve obaveze i namete koji su predviđeni ovim zakonom o šumama – kazala je Zibija Mehić, šef Sektora za uzgoj i i zaštitu šuma u JP BPK šume .

Prema nacrtu novog zakona, naknade za korištenje šuma su veće nego ranije.

– Naknade za korištenje državnih šuma su 8%, do sada je taj procenat bio 6%, s mogućnošću da lokalne zajednice mogu to povećati svojim zahtijevima i do 12%, što bi bio stvarno previsok  iznos – naglasila je Mehić.

Osim ovih, istaknute su primjedbe i zbog predviđenog preuzimanja radnika kantonalnih uprava za šumarstvo od strane korisnika šuma zbog, kako je naglašeno, nedefinisanja izvora njihovog finansiranja.

Sve primjedbe, uključujući i primjedbe sa današnje javne rasprave moći će se, u narednih nekoliko dana, dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i u pisanoj formi.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Anes Salman

ANES SALMAN, dipl.pravnik

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.