Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu izdvojilo 30.000 KM
Datum: 29.12.2016.

2-27

Ministar za privredu Meho Mašala i  direktor Javnog preduzeća „Bosansko-podrinjske šume“d.o.o. Goražde Kenan Kanlić potpisali su danas Ugovor o korištenju sredstava na ime „Programa utroška sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstva za privredu za 2016.godinu“.

Novčana sredstva u iznosu od 30.000 KM dodijeljena su ovom javnom preduzeću  kao podrška investicionim projektima „Prevođenje goleti podesnih za pošumljavanje u visoke šume putem pošumljavanja u odjelu 17 GJ „Prača“ Općina Goražde“ i „Prevođenje šibljaka podesnih za pošumljavanje u visoke šume putem pošumljavanja u odjelu 49 GJ „Osanica“, takođe u  općini Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Anes Salman

ANES SALMAN, dipl.pravnik

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.