Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
JP BPK ŠUME I PIU FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Potpisan ugovor o dodjeli sredstava za pošumljavanje
Datum: 23.06.2016.

slike2-010

Direktor JP Bosansko-podrinjske šume“ Kenan Kanlić i direktor Jedinice za implemenaciju projekata Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrde i šumarstva Alojz Dunđer danas su potpisali ugovor o dodjeli sredstava za pošumljavanje na području Bosansko-podrinjskog knatona Goražde.

Ceremoniji potpisivanja ugovora, koja je održana u Ministarstvu za privredu, prisustvovao je i resorni ministar Meho Mašala.

Predmetni ugovor dodijeljen je u okviru Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom.

– Danas smo imali priliku da sa PIU Federalnog ministarstva poljopriovrede, vodoprivrede i šumarstva poptišemo ugovor koji se tiče pošumljavanja goleti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojima gospodari JP „Bosansko-podrinjske šume.“ Radi se o projektu kojim je naša firma aplicirala prema ovoj instituciji, a u pitanju je 24 hektara nove površine koju mislimo zasaditi u 2016. godini. Implementacija samog projekta trajat će tri godine – kazao je direktor Kenan Kanlić, te naveo da vrijednost današnjeg ugovora iznosi 50.000 KM.

slike2-014

 

Prema njegovim riječima, JP „Bosansko-podrinjske šume“ je nedavno potpisalo i ugovor koji se odnosi na čišćenje divljih deponija.

– Vrijednost tog ugovora je 80.000 KM. Preostaje još jedan projekat koji smo takođe dobili i očekujemo u narednih mjesec dana krenuti i sa realizacijom tog projekta čija je vrijednot 50.000 KM – pojasnio je Kanlić.

Cilj Projekta za održivo upravljanje šumama i krajolikom za BiH je izgradnja kapaciteta u šumarskom sektoru i održivo upravljanje šumama i zemljištem.

– I ovaj, kao i ostala dva ugovora se finansiraju iz Globalnog fonda Ujedinjenih nacija za okoliš (GEF). To je u biti jedan grant koji je BiH nedavno dobila i koji smo mi iskoristili da implementiramo isključivo u šumskom sektoru – kazao je direktor Jedinice za implementaciju projekata pri resornom federalnom ministarstvu.

Činjenica da se finansiraju iz posebnog fonda UN-a, govori o posebnom značaju ovih projekata.

– Držim da će, ovaj treći ugovor koji imamo namjeru potpisati u narednom periodu, omogućiti da šume i šumska zemljišta na području BPK Goražde dobiju međunarodno priznati certifikat kojim se potvrđuje održivo gazdovanje šumama na području kantona – kazao je Dunđer.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.