Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Informacija o dosad provedenim aktivnostima na pokretanju mljekare „Milgor“
Datum: 12.12.2014.

mljekara_milgor_gorazde_524648359

Ministarstvo za privredu u saradnji s Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u toku ove godine intenzivno je radilo na rješavanju pitanja goraždanske mljekare „Milgor“ d.o.o.

Nakon što je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva krajem decembra prošle godine donijelo Rješenje o odobravanju sredstava u iznosu od 300.000,00 KM za finansiranje „Programa sanacije za pokretanje rada mljekare „Milgor“ d.o.o. Goražde“, Vlada BPK-a Goražde usvojila je „Program novčanog podsticaja za podršku revitalizacije mljekare ,,Milgor’’ i stvaranje uslova za pokretanje prerade mlijeka i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području BPK-a Goražde u skladu sa potpisanim sporazumom sa Kraljevinom Holandijom“.

Vlada BPK-a je u skladu s usvojenim programom, a na osnovu dostavljenih aplikacija mljekare “Milgor” d.o.o. Goražde, do 11.12.2014. godine odobrila i isplatila sredstva u sljedećim iznosima:

Iz namjenskih sredstava koje je osiguralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva isplaćeno je:

134.755,17 KM za PIO/MIO

17.774,66  KM za ljudske resurse

2.230,00 KM za materijalne troškove

250,00 KM za ostale troškove i

89.535,94 KM za PIO/MIO

Iz vlastitih sredstava isplaćeno je:

90.470,77 KM za isplatu duga radnicima po sporazumu

6.532,00 KM za isplatu sudskih troškova

 993,00 KM za ljudske resurse,

 700,00 KM za materijalne troškove

 200,00 KM za ostale troškove

S ciljem konačne realizacije programa podrške revitalizacije mljekare „Milgor“, Ministarstvo za privredu uputilo je zahtjev Ministarstvu za finansije za isplatu preostalih namjenskih sredstava za isplatu duga farmerima, te je predložilo Vladi da donese Odluku o utrošku preostalih sredstava na osnovu zaključenog ugovora, a u skladu sa pomenutim programom.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.