Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Uskoro wireless konekcija na području BPK Goražde
Nova pogodnost za posjetioce i turiste
Datum: 18.06.2013.

wireless

Goražde će biti jedan od prvih gradova koji će imati wireless konekciju na svim značajnijim mjestima u gradu. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na svojoj posljednjoj sjednici donijela je Odluku o sklapanju ugovora sa BH Telecomom o uspostavljanju bežičnog interneta u gradu Goraždu i svim naseljenim područjima na području kantona. Za pripremu ovog projekta Vlada je zadužila Ministarstvo za privredu, a resorni ministar Demir Imamović kaže da će njegova implementacija početi još u ovoj sedmici na trenutno deset lokacija, uz mogućnost uvođenja dodatnih lokacija.

„U prvoj fazi je četiri ili pet lokacija u gradu Goraždu, naselje Vitkovići, uključujući i Foču-Ustikolinu i Pale-Praču. Građani će biti blagovoremeno obaviješteni kada i na kojim lokacijama će biti osposobljen bežični internet, obzirom da za svaku lokaciju treba obezbijediti tehničke uslove. Implementacija će krenuti kada BH Telecom stvori mogućnost da se određena lokacija pusti u pogon- kaže ministar Imamović.

Osiguranje pristupa besplatnom bežičnom internetu je prvenstveno za posjetioce na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ali internet mogu koristiti i sve druge kategorije stanovništva. On će biti ograničen, jer kako ističe ministar Imamović, njegova namjena nije osiguranje besplatnog interneta za stanovništvo, već osiguranje besplatnog mobilnog interneta za sve one koji taj internet žele da koriste, a nalaze se na području našeg kantona.

Ovaj potez Vlade BPK Goražde sasvim sigurno je dobar signal za turiste koji se zadržavaju u Goraždu, ali i stvaranje mogućnosti svim licima koja nemaju pristup internetu da lakše komuniciraju u pronalaženju zaposlenja ili nekih informacija koje će iskoristiti za poboljšanje svog položaja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.