Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Održan sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede BiH
Različiti stavovi o izgradnji hidroenergetskih objekata
Datum: 25.05.2012.

Premijer BPK Goražde Emir Frašto i ministar za privredu Demir Imamović razgovarali su danas sa predstavnicima Elektroprivrede BiH o temi izgradnje hidroenergetskih objekata na području BPK Goražde.

Obje strane ostale su pri ranije zauzetim stavovima i na današnjem sastanku nije došlo do njihovog približavanja.

Vlada BPK Goražde smatra da izgradnja hidroenergetskih objekata na području BPK Goražde ne može biti proglašena od opšteg interesa za Federaciju BiH a da, pri tome, ne postoji saglasnost BPK Goražde i općina u njegovom sastavu.

Takođe, Vlada BPK Goražde smatra da predložene koncesione naknade i druge naknade vezane za korištenje hidroenergetskih objekata nisu adekvatne i prihvatljive za BPK Goražde.

Naglašeno je i da Elektroprivreda, u dosadašnjim razgovorima, nije pokazala interes za rješavanje određenih pitanja koja su prisutna već duže vrijeme, poput naknade za već izgrađenu mini hidrocentralu na Osanici, plaćanja poreza na dobit u BPK Goražde, kao i vraćanje Direkcije Elektroprivrede u Goraždu na kantonalni nivo.

Kako je danas dogovoreno, razgovori o ovoj temi će se nastaviti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.